• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy: Zapobieganie zawodowym chorobom

Wiele osób bezbłędnie wie co to są media. Jednak czego tak naprawdę dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy informacje oraz zdarzenia są zawsze opisywane rzetelnie a informacje wypróbowane. Skąd możemy wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnorodnego rodzaju media. Środki masowego przekazu publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się przeważnie z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jakkolwiek również z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio oraz telewizję a także witryny typu ANCHOR. Media dzielimy też na oryginalne media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy także zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas wpływają. Wielokrotnie to na podstawie mediów i wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I nieraz to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o media.

1. Porady

2. O nas

3. Znajdź więcej

4. Zobacz więcej

5. Czytaj dalej

Categories: Medycyna

Comments are closed.